Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de strategie en het beleid van de Anna Zorggroep. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het ‘reglement voor de raad van toezicht van de Anna Zorggroep, 22 mei 2023'.

De raad van toezicht vindt het van groot belang om de toezicht-, goedkeurings-, advies en werkgeversrol op een evenwichtige wijze in te vullen. In haar toekomstvisie omschrijft de Raad van Toezicht op welke wijze zij haar kerntaken uitvoert.

Samenstelling Raad van Toezicht

Jan Van Leeuwen Raad van Toezicht Anna Ziekenhuis

Ir. J.A.M. van Leeuwen

Voorzitter

Willemien Boot Raad van Toezicht Anna Ziekenhuis

Mw. W. Boot

René Claessen Raad van Toezicht Anna Ziekenhuis

Dhr. R. Claessen

Wilma De Jong Verspeek Raad van Toezicht Anna Ziekenhuis

Mw. W. de Jong – Verspeek

Jan Anne Roukema Raad van Toezicht Anna Ziekenhuis

Prof. dr. J.A. Roukema

Commissies

  • Remuneratiecommissie
  • Commissie zorg en kwaliteit
  • Auditcommissie financiën
  • Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed