Privacybeleid Anna Zorggroep

Als patiënt of bewoner van de Anna Zorggroep kun je erop vertrouwen dat we respectvol met je privacy omgaan. En dat we jouw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig behandelen. 

In de gezondheidszorg zijn er drie soorten privacy: 

 • Lichamelijke privacy bij medische handelingen en verzorging;
 • Ruimtelijke privacy bij onderzoeken en je verblijf;
 • Bescherming van je medische en persoonlijke gegevens.

Het recht op privacy is vastgelegd in de wet. Wij volgen de wettelijke regels en richtlijnen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben we verschillende protocollen opgesteld waarin we aanvullende regels en procedures hebben vastgelegd.

Lichamelijke en ruimtelijke privacy

Binnen de Anna Zorggroep wordt rekening gehouden met de bescherming van de persoonlijke en ruimtelijke privacy van patiënten en bewoners bij:

 • Onderzoeken en behandelingen 

  Wij begrijpen dat lichamelijke onderzoeken en behandelingen soms ongemakkelijke gevoelens geven. Wij proberen daar altijd rekening mee te houden. Ook geven wij je duidelijke voorlichting, zodat je goed geïnformeerd bent en weet wat er gaat gebeuren.
 • Gesprekken

  Een gesprek met een verpleegkundige of dokter wordt gevoerd in een geschikte ruimte, afhankelijk van de inhoud en ernst van het gesprek. Er zijn speciale ruimtes (zogenaamde intakekamers) voor persoonlijke gesprekken. Bij Anna Ouderenzorg vinden gesprekken zoveel mogelijk plaats op de eigen kamer van de bewoner.
 • Inrichting van ruimtes 

  In de onderzoek-, behandel- en verpleegkamers is rekening gehouden met privacy. Bijvoorbeeld door de plaats van bedden en de onderzoekstafels, de aanwezigheid van gordijnen of kamerschermen en de draairichting van deuren. 

Bescherming van je medische en persoonlijke gegevens

Wij zijn verplicht om al je medische en persoonlijke gegevens geheim te houden. Ook mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over je behandeling aan anderen geven. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die we al van je hebben of die je ons via een van onze websites geeft. Ook vragen wij toestemming als je herkenbaar in beeld komt op foto’s of films.

In ons Privacy Statement kun je lezen hoe wij met je medische en persoonlijke gegevens omgaan. Daarin staat ook beschreven wat de afspraken zijn die we hanteren voor de websites van het Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en Anna Ouderenzorg, zoals het cookiebeleid.

Wij staan open voor verbeteringen in ons privacybeleid 

Je kunt ons daarbij helpen door onze vragenlijsten over klanttevredenheid in te vullen, die krijg je na een onderzoek, behandeling of verblijf. We vragen je bijvoorbeeld hoe tevreden je bent over de privacy in het gesprek met de dokter of verpleegkundige, bij lichamelijk onderzoek en tijdens bezoekmomenten. 

Als er binnen de Anna Zorggroep niet zorgvuldig met je lichamelijke en ruimtelijke privacy is omgegaan dan vragen wij je dat te melden bij de afdeling klachtenbemiddeling

Als je de indruk hebt dat jouw medische- of persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming

Denk je zwakke plek in een ICT-Systeem van de Anna Zorggroep te hebben gevonden? 

Dan vragen we je om dit te melden. Hoe je dat doet lees je op de pagina over responsible disclosure.