Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers behartigt.

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en meebeslissen (binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden) inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de raad van bestuur. Te denken aan arbeidstijden en dienstroosters, personeelsregelingen, reorganisaties, jaarplannen, arbo- en financiële zaken en de begroting.

Medewerkers worden via het intranet en de (op te vragen) notulen van de overlegvergaderingen over de werkzaamheden van de OR geïnformeerd.

Vertegenwoordiging

De medewerkers van de Anna Zorggroep worden vertegenwoordigd door:

Marcel van Loon, dagelijks bestuur voorzitter ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Marcel van Loon

Dagelijks bestuur voorzitter OR
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

John Grootzwagers, dagelijks bestuur vice voorzitter ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

John Grootzwagers

Dagelijks bestuur vice voorzitter OR
OK assistent chirurgie

Mike van den Dries, dagelijks bestuur secretaris ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Mike van den Dries

Dagelijks bestuur secretaris OR
Applicatiebeheerder Glims (laboratorium)

Karin van Antwerpen, secretaresse ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Karin van Antwerpen

Secretaresse OR

Gerard Bruns, lid commissie sociaal beleid ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Gerard Bruns

OR lid commissie sociaal beleid
Verzorgende IG Nicasius Anna Ouderenzorg

Wouter Koster, lid commissie sociaal beleid ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Wouter Koster

OR lid commissie sociaal beleid
Teamcoördinator spoedeisende hulp en gipskamer

Harold van Wees, lid commissie sociaal beleid ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Harold van Wees

OR lid commissie sociaal beleid
Teamcoördinator Heide Anna Ouderenzorg

Erwin Serton, lid commissie VGWM ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Erwin Serton

OR lid commissie VGWM
Verpleegkundige verpleegkundig team Anna Ouderenzorg

profielfoto van Audrey Geboers, lid commissie VGWM ondernemingsraad van de Anna Zorggroep

Audrey Geboers

OR lid commissie VGWM
Facilitair coördinator Anna Ouderenzorg

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie gerust contact op met voorzitter Marcel van Loon via: