Klokkenluidersregeling

De Anna Zorggroep heeft een klokkenluidersregeling. Deze regeling draagt eraan bij dat de Anna Zorggroep zorgvuldig omgaat met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen. De voorziening voor het intern melden van vermoedens is een belangrijk instrument om zo nodig verantwoordelijkheid te nemen.

Bekijk de klokkenluidersregeling