Raad van bestuur Anna Zorggroep

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, de strategie, het beleid en het resultaat van de Anna Zorggroep. In dat kader voeren zij overleg met onder andere de raad van toezicht, het specialistenberaad, managementteam, de ondernemingsraad en cliëntenraad.

De raad van bestuur voert naast de interne gesprekken ook overleg met externe belanghebbenden zoals gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en patiëntenverenigingen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het 'reglement raad van bestuur Anna Zorggroep, 6 juni 2023'.

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter raad van bestuur Anna Zorggroep Thea Sijbesma

Mevrouw Dr. T. Sijbesma

Voorzitter raad van bestuur

Lid raad van bestuur Astrid van der Put

Mevrouw Drs. A.J. van der Put-van der Vlugt

Lid raad van bestuur